Porady

Siatka ostrzowa – jakie są jej korzyści do zabezpieczania terenu

Siatka ostrzowa - jakie są jej korzyści do zabezpieczania terenu

Zabezpieczanie specjalnych obiektów, placu budowy czy magazynów to ważna kwestia, która gwarantuje bezpieczeństwo danego terenu, ochronę przed intruzami, a także uniemożliwia wtargnięcie osób nieupoważnionych, włamanie i kradzież mienia.  

Warto więc należycie przemyśleć kwestię ogrodzenia terenu, nawet jeśli nie jest to wymagane regulacjami prawnymi (jak w przypadku zabezpieczenia terenu budowy, do którego wykorzystuje się zabezpieczenia budowlane jakie można znaleźć w topbudowa.pl). 

W przypadku placu budowy ogrodzenie terenu jest konieczne, ale istnieją również inne obiekty, które powinny być objęte specjalną ochroną, aby nie dopuścić do wtargnięcia na teren osób, które nie powinny się na nim znajdować. W takim przypadku idealnie sprawdzi się siatka ostrzowa.

Co to jest siatka ostrzowa?

Siatka ostrzowa to zgrzewane siatki wykonane z drutu ostrzowego. Wykonuje się ją ze stali ocynkowanej ogniowo zakończonej zaostrzonymi trójkątami, co sprawia, że kontakt z nią lub próba forsowania kończy się uszkodzeniami skóry i ciała. 

Istnieją różne typy siatki ostrzowej, takie jak:

  • z drutu minimalistycznego, 
  • z drutu zwijanego w formie concetriny, 
  • ciągi różnorodnie plecionego drutu. 

 

Siatka ostrzowa służy przede wszystkim do tworzenia specjalnych ogrodzeń agresywnych, a często stosuje się ją w połączeniu z zasiekami wykonanymi z drutu concertina, aby jeszcze skuteczniej zabezpieczyć dany teren.

Jakie korzyści ma siatka ostrzowa?

Siatka ostrzowa okazuje się bardzo trwałym produktem odpornym na korozję i problematycznym do zdemontowania bez pomocy specjalistów. Te cechy sprawiają, że znalazła szerokie zastosowanie w stawianiu wcześniej wspomnianych ogrodzeń agresywnych, które stanowią  skutecznie zabezpieczenie danej powierzchni. 

Próba przedostania się bowiem przez siatkę ostrzową jest nie tylko gwarancją uszkodzenia ciała, ale również może stanowić zagrożenie życia i zdrowia.

Z tego powodu zaleca się stosowanie siatki ostrzowej w miejscach, które wymagają szczególnego zabezpieczenia i ochrony. Choć pomysł na zabezpieczenie placu budowy takim mocnym ogrodzeniem może wydawać się atrakcyjny, warto jednak rozważyć mniej agresywne zabezpieczenia budowlane.

Siatka ostrzowa natomiast idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie aresztów śledczych, zakładów karnych, magazynów, lotnisk, poligonów, magazynów lub zakładów przemysłowych. Jest bardzo skuteczna w odstraszaniu potencjalnych intruzów, a w przypadkach próby wtargnięcia lub wydostania się z danego terenu potrafi efektywnie zatrzymać osoby próbujące się przez nią przedostać. 

Podsumowując, siatka ostrzowa to mocne i trwałe zabezpieczenie terenu, które wykorzystuje się w szczególności w miejscach o wysokim stopniu bezpieczeństwa lub kontroli. Kontakt z nią powoduje obrażenia ciała, a także może być zagrożeniem dla życia i zdrowia. Warto więc stosować ją tylko w wyjątkowych przypadkach, a plac budowy zabezpieczać raczej innymi zabezpieczeniami budowlanymi jak ogrodzenia przenośne lub tymczasowe. 

Similar Posts